Δευτέρα, 29 Μαΐου 2017
Από το Μάϊο του 2017, η εταιρια μας είναι μέλος του Πανελλήνιου
Συνδέσμου Διογκωμένης Πολυστερίνης
www.epshellas.com

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π. με αγγλικό τίτλο: HELLENIC ASSOCIATION OF EXPANDED POLYSTYRENE (ΗEPSΑ) ιδρύθηκε το 1996 με σκοπό την προώθηση των προϊόντων και των εφαρμογών από διογκωμένη πολυστερίνη (EPS), καθώς επίσης την ανάπτυξη τεχνογνωσίας σε νέες εφαρμογές.

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης δραστηριοποιείται σε τρεις βασικούς τομείς:
- Εξοικονόμηση ενέργειας
- Κατασκευές και
- Συσκευασία